מחמצת Y450E יוגורט מתוק סמיך

LYOFAST
LACTIC CULTURE
שמירה בהקפאה בפריזר

מתאים ליוגורט בכוסות לאכילה עם כפית.
ולהכנת מעדנים.

משלוח מהיר בלבד או הגעה עצמית..

פסטור 80 מעלות
הורדה ל- 45 מעלות
הוספה של מחמצת
אינקובציה 8-12 שעות
בחום של 35-40 מעלות.

טיפ-ניתן להוסיף סוכר בזמן הפסטור בהתחלה- מאט את עליית הטמפרטורה אבל
אבל משפר מאוד את חיי המדף של היוגורט- מעדן.

270.00

תיאור

LYOFAST
LACTIC CULTURE
שמירה בהקפאה בפריזר

מתאים ליוגורט בכוסות לאכילה עם כפית.
ולהכנת מעדנים.

משלוח מהיר בלבד או הגעה עצמית..

פסטור 80 מעלות
הורדה ל- 45 מעלות
הוספה של מחמצת
אינקובציה 8-12 שעות
בחום של 35-40 מעלות.

טיפ-ניתן להוסיף סוכר בזמן הפסטור בהתחלה- מאט את עליית הטמפרטורה אבל
אבל משפר מאוד את חיי המדף של היוגורט- מעדן.